Vi är nyckeln till din säkerhet

låsöppningar

Har du låst dig ute eller tappat bort nycklarna till något utrymme?

Vi kan snabbt hjälpa dig in hemma eller till förrråd eller andra låsta utrymmen dit du behöver tillträde men inte längre har nycklar till.

Om det inte är brådskande så kontakta oss via telefon eller e-post. Om det är akut så ring vår jourtelefon på 011-28 73 60.