Vi är nyckeln till din säkerhet

Tvättstugebokning

Med ett system för bokning av gemensamma tvättstugor i flerbostadshus, minskar risken för arga lappar och "stulna" tvättider.

Vi installerar bokningssystem och instruerar sedan utvalda personer eller samtliga boenden i hur systemet används. Vi går lungt och metodiskt igenom hur systemet fungerar och de boende får själva testa hur det fungerar innan systemet tas i drift.