Vi är nyckeln till din säkerhet

säkerhetsdörrar

Vi levererar och installerar säkerhetsdörrar till företag, privatpersoner och föreningar.

Med en säkerhetsdörr minskar ljudnivån från trapphus, likväl som personer i trapphuset inte hör ljud lika tydligt inifrån lägenheten.

Med en säkerhetsdörr ökar skyddet mot brand, brandrök och inbrottstjuvar får det mycket svårare att ta sig in i din bostad jämfört med traditionella lägenhetsdörrar.