Vi är nyckeln till din säkerhet

passersystem

Vi erbjuder er kompletta passersystem från enkla system med få inställningsmöjligheter, till totala systemlösningar med integration mot andra system i er verksamhet.

Med ett modernt passersystem ökar tryggheten och kontrollen över vem och vilka som kommer in på er arbetsplats eller anläggning. Med ett modernt och korrekt utfört passersystem har ni full kontroll över in- och utpassager. Var era taggar och nycklar finns och under vilka tider som olika personer har tillträde till er egendom.