Vi är nyckeln till din säkerhet

kodlås

Har ni enstaka entrédörrar, källardörrar och innedörrar ni vill begränsa tillträde till, men samtidigt vill ha en minimal administration av behörigheter etc?

Då är oftast ett traditionellt kodlås den lösning som passar er bäst. Kodlåset kan fås med eller utan möjlighet till framtida utbyggnad med exempelvis taggar eller anslutning till ett större passersystem.

Om ni väljer ett utbyggbart kodlås kan ni idag börja med ett kodlås i grundutförande, för att sedan om behovet ökar, bygga vidare med mer avancerade funktioner.