Vi är nyckeln till din säkerhet

ellås

Med ellås ökar tryggheten genom att man med automatik kan styra när dörrar, fönster och portar skall vara reglade och blockerade. Med automatisk låsning minimerar man risken för att sådana  dörrar och fönster som ofta inte används riskerar att stå olåsta.

Vi installerar ellås i er verksamhet så att ni själva slipper ronderingar för att upptäcka olåsta lastintag, nödutgångar, vädringsfönster etc.